OSGB Hizmetleri
İş Yeri Hekimi Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Uzmanı Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri

İş Yeri Hekimi Sağlama Hizmetleri


- Acil ve birinci basamak sağlık hizmetleri
- Koruyucu hekimlik hizmetleri ve bağışıklama
- İşe giriş muayeneleri
- Periyodik muayeneler
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
- Periyodik muayene raporu
- İşe dönüş muayeneleri
- Portör muayeneleri
- Yüksekte çalışabilir raporu
- Engelli personelin işe uygunluk muayenesi
- Portör muayeneleri
- Akciğer grafisi
- Odiyometrik testler
- Solunum fonksiyon testleri
- Gebe ve emzikli çalışanların takibi
- Meslek hastalığı takibi
- Kronik hastalıkların takibi
- Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
- Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
- Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi
- Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması
- İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması

 

Anasayfa      • Hakkımızda      • Hizmetlerimiz      • Haberler      • Kariyer      • İletişim
 
 
Copyright 2013 © Neva İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti