OSGB Hizmetleri
İş Yeri Hekimi Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Uzmanı Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Sağlama Hizmetleri


- İşyerlerinde sözleşmeli İş Güvenliği Uzmanı istihdamı
- Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, çalışma dosyalarının hazırlanması
- Risk Değerlendirmesi ve raporlamasının yapılması
- İş güvenliği saha denetimleri
- İşyeri “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” hazırlanması
- İş sağlığı ve güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması
- Güncel mevzuat takibinin yapılması ve işverenin bilgilendirilmesi
- İşyeri için gerekli olan yasal izin, belge ve ruhsat alınması,
- Alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması
- Çalışma alanlarının ve yürüyüş yollarının uygun şekilde belirlenmesi ve mevzuat gereği asılacak işyeri güvenlik işaretlerinin belirlenmesi
- İş sağlığı, iş hijyeni, toplu koruma yöntemleri ile ilgili öneriler yapılması
- Kişisel koruyucuların Belirlenmesi ve kullanımının kontrollerinin yapılması
- Acil Durum Ekipleri belirlenerek Acil Durum Planı (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj, Basınçlı kap patlaması, Sel vb.) hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
- Acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması
- Yangın eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesi
- Yangın Tahliye Planı yapılması
- İşçilere ve yöneticilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
- İş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması
- İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, kaza – olay analizi ve raporlama sistemlerinin kurulması ve takibi
- Ergonomi çalışmalarının yapılması
- Kimyasal madde kullanımı, depolama ve taşıma yöntemlerinin belirlenmesi
- Güvenli yük taşıma ve kaldırma yöntemlerinin belirlenmesi
- Patlayıcı maddelerden korunma yöntemlerinin belirlenmesi
- İSG Periyodik kontrol ve incelemeler
- Sağlık Güvenlik Planı & Dokümanı Hazırlanması
- İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması ve raporlanması
- OHSAS 18001 yönetim sisteminin iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli alt yapısının ve dokümantasyonunun hazırlanması

 

Anasayfa      • Hakkımızda      • Hizmetlerimiz      • Haberler      • Kariyer      • İletişim
 
 
Copyright 2013 © Neva İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti